วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพี่สัญจรสอนน้อง


   

      กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ออกสอนน้องที่โรงเรียนบ้น้องๆบ้านจอมบึง ออกสอนน้องๆโดยการให้เล่นเกมเพื่อประกอบการให้ความรู้ วิธีการสอนคือให้น้องๆเล่นเกม และตอบคำถามเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ ใครตอบถูกก็ให้รางวัล ใครที่ตอบไม่ได้ได้ก็ให้รางวัลเช่นกัน 

 ประโยขน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้คือ
1.น้องๆได้รับความรู้จากกิจกรรม
2.ได้ฝึกการสอนของพี่ๆ
3.น้องๆได้ฝึกความสามัคคี
4.น้องๆและพี่ได้ความสนุกสนานจากการเล่นเกม
5.ได้สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทำบุญตักบาตร          กิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นกิจกรรมที่พี่ๆองค์การนักศึกษาจัดให้น้องๆปี 1 ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ร่วมกันทำบุญ และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมคือ
1.ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรกับเพื่อนๆ
2.ได้สร้างบุญกุศลให้แก่ตนเอง
3.ได้สร้างความสามัคคีกับเพื่อนๆ
4.ได้ความสนุกสนานขณะรอตักบาตรกับเพื่อนๆ
  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์

    เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ปี 1 ทุกคนได้เข้าร่วม งานเฟรชชี่จะมีกิจจกรมมากมายภายในงานมีการประการดาวเดือนของมหาวิทยาลัย และมีการแสดงดนตรี และการแสดงต่างๆมากมายภายในงานทำให้นักศึกษาปี 1 ทุกคน มีความสนุกสนานมากมายภายในงาน
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ได้รับความสามัคคี
2.ได้รับความสสนุกสนานภายในงาน
3.ได้รับความอบอุ่นจากรุ่นพี่